VÝSTAVBA CHODNÍKŮ UL. GAHUROVA ZLÍN

Rekonstrukce komunikace pro pěší, sadové úpravy.