PERFEKT STAVBY HANÁ S.R.O.

Firma Perfekt stavby Haná s.r.o. vznikla v roce 2011 jako podnikatelský právní subjekt. Firma se zabývá výstavbou pozemních komunikací a také vystupuje jako dodavatel jednotlivých specializovaných prací. Hlavním cílem firmy je komplexní služba zákazníkovi.

Stavební firma Perfekt stavby Haná s.r.o. disponuje dostatečnými počty pracovníků jednotlivých profesí včetně stabilního odpovídajícího technického zázemí a zabezpečení. Skladba a počet stavebních a dopravních mechanizmů, kterými může firma disponovat, je dostačující pro provádění stavebních a zemních prací v rozsahu do 10 mil. Kč na akci. Vlastní doprava a trvale dobré vztahy přímo s výrobci stavebních materiálů zaručují dlouhodobě příznivé ceny, které se pohybují maximálně na průměru cen v regionu.

Vzhledem k prozíravé obchodní politice má firma trvale kladnou obchodní bilanci a nemá žádné splatné nedostatky vůči finančnímu úřadu a správci zdravotního a sociálního zabezpečení.

NEJNOVĚJŠÍ REFERENCE

NAŠE TECHNICKÉ VYBAVENÍ