VÝSTAVBA CHODNÍKŮ UL. GAHUROVA ZLÍN

Výstavba komunikace pro pěší.