BEA CENTRUM OLOMOUC 2017 – 2021

Zemní práce, práce na kanalizaci, výstavba komunikací pro pěší a vozila