BEA CENTRUM OLOMOUC 2017 -2018

Zemní práce, práce na kanalizaci, výstavba komunikací pro pěší a vozila