BEA CENTRUM OLOMOUC 2017 – 2018 – 2019

Zemní práce, práce na kanalizaci, výstavba komunikací pro pěší a vozila