BEA CENTRUM OLOMOUC 2022 – 2024

Zemní práce, práce na kanalizaci, výstavba komunikací pro pěší a vozila, sadové úpravy